Jagtstatus før bukkejagten går ind

Fur, den 14. maj 2017

Til jægerne
Takket være de tal, som I har givet mig i 2016-17, kan jeg udsende denne samlede status for det forgangne jagtår. I 2016 blev der nedlagt 86 rådyr mod 81 i 2015 og 72 i 2014. I 2013 blev der skudt 66 dyr Og i årene 2009-12 lå afskydningen hvert år mellem 61 og 63 dyr. Tallene tyder på, at råvildtbestanden på Fur er vokset med godt 40% i løbet af de seneste år.
Tommelfingerreglen siger, at man kan skyde en tredjedel af efterårsbestanden uden at det ændrer på bestandens størrelse næste efterår. For en tre-fire år siden blev der åbenbart skudt mindre end en tredjedel af efterårsbestanden, siden afskydningen er øget med omkring 40%
Det kunne tyde på, at der er mange dyr at vælge imellem, når bukkejagten går ind den 16. – med mindre de 86 nedlagte dyr fra 2016 udgjorde langt over en tredjedel af efterårsbestanden. Det får vi svar på de næste par år.

De 86 nedlagte dyr fordeler sig på 40 forårsbukke, 14 efterårsbukke, 17 råer og 15 lam. De sidste mange år har bukkene udgjort halvdelen af det samlede udbytte eller mere. Jeg har gennem flere år peget på, at der bliver skudt for mange bukke i forhold til råer og lam.
I 2016 udgjorde bukkene ikke mindre end 63% af udbyttet. Det er langt, langt over det ideelle, der siger 25-30% bukke.
Konsekvensen er, at der bliver meget langt mellem de store bukke for dyrene når ikke at blive gamle nok til at få en fuldt udviklet opsats. Hvis man er kødjæger, er det ligegyldigt. Hvis man er trofæjæger, er det ærgerligt.

For et par dage siden bragte Skive Folkeblad en artikel med Carsten Riis Olesen, der er biolog og forskningschef i Danmarks Jægerforbund. Han arbejder med hjortevildt og er bekymret over, at bukkene på landsplan udgjorde 52% af de nedlagte rådyr sidste år. Han minder om, at forårsjagten på bukke i sin tid blev indført, fordi man gerne ville have mulighed for at bortskyde, de ringeste bukke, så de ikke kunne beslå råerne. Med den stigende interesse for trofæjagt er det efterhånden endt med, at man bortskyder de store bukke før brunstperioden. Resultatet bliver, at bestanden bliver svagere. Han anbefaler, at man skyder 25% bukke, 25% råer og 50% lam. Sagt med andre ord. Skyder du en buk, skal du også skyde 1 rå og 2 lam.
Hvis hans anbefaling havde være praktiseret på Fur i 2016, skulle der kun være skudt 22 bukke. Der blev skudt 54.

I 2016 blev der opmålt 5 opsatser fra Fur. Og for femte år i træk var der ingen medaljebukke. Det er konsekvensen af det hårde jagttryk på bukkene, der viser sig.
De 5 opmålte opsatser fik fra 88,13 point til 97,33. De er opmålt efter de nye regler, hvor der fratrækkes 90 gram for et helt kranium og 65 gram for et kranium, der er afsavet, så øjenhulen netop er gennembrudt. For at gøre de nye opmålinger sammenlignelige med alle ældre opmålinger, giver jeg et tillæg på6,5 point svarende til 65 gram. Det giver følgende resultater, hvor nummeret viser placeringen på listen over samtlige opmålte opsatser fra Fur:
Nr. 44 er en 383 gram tung opsats, der fik 103,98 point.
Nr. 48 er en 385 gram tung opsats, der fik 101,18 point.
Nr. 52 er en 376 gram tung opsats, der fik 100,00 point.
Nr. 65 er en 371 gram tung opsats, der fik 95,50 point.
Nr. 70 er en 350 gram tung opsats, der fik 94,63 point.
Til lykke til de jægere, der har fået en flot opsats på væggen. Selv om de ikke gav medalje, så har de givet en god oplevelse.
Husk: Jægerforbundet anbefaler at opsatser opmåles med helt kranium, og så skal de helst veje mindst 400 gram. Opmålingerne har stor betydning for at dokumentere samspillet mellem jagttrykket og bestandens udvikling. Tak til jer, der lader opsatserne opmåle.

På efterårets i alt 25 konsortiejagter blev der nedlagt andet end råvildt, Nemlig:
3 ræve, 1 harer, 101 fasaner, 13 snepper, 11 krikænder, 2 gråænder og 1 bekkasin. Hertil kommer yderligere 13 ræve, så det samlede antal nåede op på 16. En af rævene havde ikke hår på den ene side af hovedet. Er der igen ræveskab på Fur?
Der kom ingen meldinger om hverken dåvildt eller kronvildt på øen, men i begyndelsen af 2017 er der kommet to observationer af dyr, der opfattes som mårhunde. Der er god grund til at holde øje med andet en råbukke, når jagten går ind den 16.

Takket være jeres tilbagemelding er der samlet et usædvanlig godt materiale om jagten på Fur. Den samlede jagtjournal for hele Fur bliver bedre, jo længere periode den dækker. Derfor vil jeg gerne fortsætte arbejdet og samarbejdet. Tak for det forgangne år. Et spændende jagtår venter forud.
Det vil lette mit arbejde gevaldigt, hvis du vil sende en mail til johnfur@fibermail.dk, ringe på 97 59 35 76 eller endnu bedre sende en SMS på 24 62 02 06 – gerne med et foto – og oplyse hvad, du har skudt, hvor og hvornår.

Knæk og bræk
John Brinch Bertelsen

PS. Denne status udsendes kun elektronisk. Vil du være venlig at give den videre, hvis du kender en jæger, der ikke modtager mails.

Jagtstatus før bukkejagten går ind

Fur, den 14. maj 2017

Til jægerne
Takket være de tal, som I har givet mig i 2016-17, kan jeg udsende denne samlede status for det forgangne jagtår. I 2016 blev der nedlagt 86 rådyr mod 81 i 2015 og 72 i 2014. I 2013 blev der skudt 66 dyr Og i årene 2009-12 lå afskydningen hvert år mellem 61 og 63 dyr. Tallene tyder på, at råvildtbestanden på Fur er vokset med godt 40% i løbet af de seneste år.
Tommelfingerreglen siger, at man kan skyde en tredjedel af efterårsbestanden uden at det ændrer på bestandens størrelse næste efterår. For en tre-fire år siden blev der åbenbart skudt mindre end en tredjedel af efterårsbestanden, siden afskydningen er øget med omkring 40%
Det kunne tyde på, at der er mange dyr at vælge imellem, når bukkejagten går ind den 16. – med mindre de 86 nedlagte dyr fra 2016 udgjorde langt over en tredjedel af efterårsbestanden. Det får vi svar på de næste par år.

De 86 nedlagte dyr fordeler sig på 40 forårsbukke, 14 efterårsbukke, 17 råer og 15 lam. De sidste mange år har bukkene udgjort halvdelen af det samlede udbytte eller mere. Jeg har gennem flere år peget på, at der bliver skudt for mange bukke i forhold til råer og lam.
I 2016 udgjorde bukkene ikke mindre end 63% af udbyttet. Det er langt, langt over det ideelle, der siger 25-30% bukke.
Konsekvensen er, at der bliver meget langt mellem de store bukke for dyrene når ikke at blive gamle nok til at få en fuldt udviklet opsats. Hvis man er kødjæger, er det ligegyldigt. Hvis man er trofæjæger, er det ærgerligt.

For et par dage siden bragte Skive Folkeblad en artikel med Carsten Riis Olesen, der er biolog og forskningschef i Danmarks Jægerforbund. Han arbejder med hjortevildt og er bekymret over, at bukkene på landsplan udgjorde 52% af de nedlagte rådyr sidste år. Han minder om, at forårsjagten på bukke i sin tid blev indført, fordi man gerne ville have mulighed for at bortskyde, de ringeste bukke, så de ikke kunne beslå råerne. Med den stigende interesse for trofæjagt er det efterhånden endt med, at man bortskyder de store bukke før brunstperioden. Resultatet bliver, at bestanden bliver svagere. Han anbefaler, at man skyder 25% bukke, 25% råer og 50% lam. Sagt med andre ord. Skyder du en buk, skal du også skyde 1 rå og 2 lam.
Hvis hans anbefaling havde være praktiseret på Fur i 2016, skulle der kun være skudt 22 bukke. Der blev skudt 54.

I 2016 blev der opmålt 5 opsatser fra Fur. Og for femte år i træk var der ingen medaljebukke. Det er konsekvensen af det hårde jagttryk på bukkene, der viser sig.
De 5 opmålte opsatser fik fra 88,13 point til 97,33. De er opmålt efter de nye regler, hvor der fratrækkes 90 gram for et helt kranium og 65 gram for et kranium, der er afsavet, så øjenhulen netop er gennembrudt. For at gøre de nye opmålinger sammenlignelige med alle ældre opmålinger, giver jeg et tillæg på6,5 point svarende til 65 gram. Det giver følgende resultater, hvor nummeret viser placeringen på listen over samtlige opmålte opsatser fra Fur:
Nr. 44 er en 383 gram tung opsats, der fik 103,98 point.
Nr. 48 er en 385 gram tung opsats, der fik 101,18 point.
Nr. 52 er en 376 gram tung opsats, der fik 100,00 point.
Nr. 65 er en 371 gram tung opsats, der fik 95,50 point.
Nr. 70 er en 350 gram tung opsats, der fik 94,63 point.
Til lykke til de jægere, der har fået en flot opsats på væggen. Selv om de ikke gav medalje, så har de givet en god oplevelse.
Husk: Jægerforbundet anbefaler at opsatser opmåles med helt kranium, og så skal de helst veje mindst 400 gram. Opmålingerne har stor betydning for at dokumentere samspillet mellem jagttrykket og bestandens udvikling. Tak til jer, der lader opsatserne opmåle.

På efterårets i alt 25 konsortiejagter blev der nedlagt andet end råvildt, Nemlig:
3 ræve, 1 harer, 101 fasaner, 13 snepper, 11 krikænder, 2 gråænder og 1 bekkasin. Hertil kommer yderligere 13 ræve, så det samlede antal nåede op på 16. En af rævene havde ikke hår på den ene side af hovedet. Er der igen ræveskab på Fur?
Der kom ingen meldinger om hverken dåvildt eller kronvildt på øen, men i begyndelsen af 2017 er der kommet to observationer af dyr, der opfattes som mårhunde. Der er god grund til at holde øje med andet en råbukke, når jagten går ind den 16.

Takket være jeres tilbagemelding er der samlet et usædvanlig godt materiale om jagten på Fur. Den samlede jagtjournal for hele Fur bliver bedre, jo længere periode den dækker. Derfor vil jeg gerne fortsætte arbejdet og samarbejdet. Tak for det forgangne år. Et spændende jagtår venter forud.
Det vil lette mit arbejde gevaldigt, hvis du vil sende en mail til johnfur@fibermail.dk, ringe på 97 59 35 76 eller endnu bedre sende en SMS på 24 62 02 06 – gerne med et foto – og oplyse hvad, du har skudt, hvor og hvornår.

Knæk og bræk
John Brinch Bertelsen

PS. Denne status udsendes kun elektronisk. Vil du være venlig at give den videre, hvis du kender en jæger, der ikke modtager mails.

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/